Get Adobe Flash player

Головне меню

Гурткова робота

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», листом МОН України «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» № 1 / 9-803 від 12.11.2013 року та інструктивно-методичного листа «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» № 1 / 9-813 від 15.11.2013 року, Статутом закладу дошкільної освіти та на підставі вивчення запиту батьків  в ЗДО №7 було відкрито гуртки з вивчення англійської мови та образотворчого мистецтва. Питання надання платної освітної послуги розглядається щорічно на батьківських зборах.

Гурток з образотворчого мистецтва проводиться безкоштовно за рахунок бюджетних коштів.

Сума оплати за гурток з англійської мови становить 80 грн. за дитину в місяць.

 КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ:

Михайлова Катерина Станіславівна — гурток зобржувальної діяльності «Промінчики» 

Образотворча діяльність — специфічна за своїм змістом і формами вираження активність, спрямована на естетичне сприйняття і перетворення світу за допомогою мистецтва. 

Основними завданнями керівник гуртка вбачає: створення умов для вільного експериментування з художніми матеріалами та інструментами, ознайомлення із засобами художньо-образної виразності та прийомами роботи, створення образів за допомогою різних видів мистецтв та технік образотворчості (малювання, ліплення, аплікація, художня праця, конструювання), розвиток художньо-творчих здібностей у продуктивних видах діяльності. 

Головну увагу педагог приділяє змісту роботи, задуму, технічним вмінням і навичкам, засобам виразності. У своїй практичній роботі діти мають бути вільними від обмеження і передавати все, що відчувають, помічають або уявляють. Засвоєння дітьми різних варіантів відображення оточуючого світу сприяє їхньому творчому розвитку.

 

Юрищинець Яна Володимирівна — «Англійська для малят»

Залучаючи малюків до ознайомлення з іноземною мовою, керівник гуртка спирається на зорову, слухову й моторно-кінестетичну активність дітей, стимулюється робота різних аналізаторів. З огляду на цілісне сприйняття дітьми навколишнього світу, на заняттях використовується мова рухів, жестів, міміки; різні види наочності, пов’язані з асоціативними символами й образами. 

Адже, дитина швидше засвоює іноземне слово, якщо воно пов’язане з конкретним образом або дією. У дітей формується елементарна англомовна комунікативна компетенція. В молодшому дошкільному віці діти набувають умінь слухати, запам’ятовувати і відтворювати елементарну інформацію. В середньому дошкільному віці — вступати в мовленнєвий контакт, долучатися до діалогу. В старшому дошкільному віці діти можуть елементарно передавати інформацію, вести діалоги, висловлювання з двох, трьох і більше слів.